365 dni w roku

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ufamy naszym gościom, dlatego składając podanie o usługi Salonu, nie wymagamy paszportu ani innego dokumentu tożsamości.Gość Salonu podaje swoje dane osobowe w umowie o świadczenie usług, podpisuje się, że zapoznał się z regulaminem odwiedzania Salon oraz kosztami usług. Po zakończeniu pobytu w Salonie, po dokonaniu ostatecznej płatności, Administrator zwraca gościowi umowę Po zakończeniu pobytu w Salonie, dokonując ostatecznego rozliczenia z odwiedzającym, Administrator zwraca odwiedzającemu umowę o świadczenie usług. Salon SPA nie zachowuje kopii umowy ze swoimi gośćmi, szanując prawo gości do prywatności.

Zasady płatności za usługi

Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczoną przez wykonawcę usługę w terminie i w sposób, określony w cenniku usług, świadczonych przez Salon. Z cennikiem należy zapoznać się przed rozpoczęciem programu zapewnianego przez Salon.

Cennik zawsze znajduje się w holu Salonu przy biurku Administratora. W przypadku pytań, dotyczących procedury płatności lub kosztu niektórych usług, gość może uzyskać wszelkie wymagane informacje od Administratora Salonu.

Opłatę za pracę ponosi gość przy zawieraniu umowy o świadczenie usług Salonu. Jeżeli gość Salonu zapłacił za określony czas, spędzony na programie relaksacyjnym, ale przebywał dłużej niż opłacony czas, wówczas kwota zapłacona za usługę jest zaliczką, a płatność końcowa jest dokonywana na podstawie faktycznego czasu spędzonego na programie relaksacyjnym. Możliwość skorzystania z usług Salonu bez przedpłaty zależy od uznania Administratora. W takim przypadku gość zobowiązany jest zapłacić za usługi Salonu po zakończeniu zabiegów. Dodatkową kwotę do zapłaty oblicza Administrator. Płatność jest realizowana wyłącznie gotówką.

Jeżeli upłynął czas opłacony przez gościa Salonu, ale ma on chęć kontynuowania pobytu na kursie zabiegów relaksujących, wówczas dodatkowy czas należy opłacić na pierwsze żądanie Administratora.

Jeśli gość ma jakiekolwiek pytania, dotyczące kosztów programu, Administrator, na jego prośbę, wystawi fakturę z wyjaśnieniem każdej linii naliczonej kwoty do zapłaty.

Napiwki dowolnemu pracownikowi Salonu – pozostaje wyłącznie w gestii gościa